Hotline:24/7 0823.626.222 - Email : lienhe.inso8@gmail.com

Cơ sở 1: Số 8 ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Cụm Sản Xuất Làng Nghề Triều Khúc ,Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội - Cơ sở 3: Thần Nữ, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam1. Báo giá in tem bảo hành

 

TEM DECAL VỠ - HÌNH CHỮ NHẬT- HÌNH VUÔNG
Giấy sử dụng: Đecal vỡ- Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Kích thước  1.000 tem   2.000 tem   3.000 tem   5.000 tem   10.000 tem   20.000 tem   30.000 tem   50.000 tem 
1 x 1.5cm  150đ   125đ   110đ   100đ   80đ   75đ   65đ   50đ 
1 x 2cm  180đ   150đ   120đ   110đ   90đ   80đ   70đ   55đ 
1 x 2.5cm  200đ   180đ   150đ   120đ   100đ   90đ   85đ   70đ 
1 x 3cm  220đ   200đ   180đ   150đ   110đ   100đ   90đ   80đ 
1,5 x 3cm  300đ   250đ   230đ   200đ   150đ   140đ   130đ   90đ 
2 x 3cm  350đ   300đ   280đ   240đ   180đ   160đ   140đ   100đ 
2 x 4cm  400đ   350đ   300đ   250đ   200đ   180đ   150đ   120đ 
2 x 5cm  550đ   400đ   350đ  300đ 250đ 230đ 200đ 150đ
3 x 5cm  650đ   500đ   480đ   450đ   400đ   350đ   300đ   250đ 
Thời gian 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1-3 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)  
TEM NHÃN DECAL VỠ - HÌNH TRÒN
Giấy sử dụng: Đecal  vỡ (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Kích thước  1.000 tem   2.000 tem   3.000 tem   5.000 tem   10.000 tem   20.000 tem   30.000 tem   50.000 tem 
0.8 x 0.8cm  200đ   150đ   120đ   100đ   80đ   75đ   65đ   55đ 
1 x 1cm  200đ   150đ   120đ   110đ   90đ   75đ   65đ   60đ 
1.2 x 1.2cm  250đ   180đ   150đ   120đ   100đ   90đ   75đ   70đ 
1.5 x 1.5cm  300đ   250đ   200đ   150đ   120đ   100đ   80đ   75đ 
2 x 2cm  350đ   300đ   250đ   200đ   150đ   140đ   110đ   100đ 
2.2 x 2.2cm  400đ   350đ   300đ   250đ   200đ   180đ   140đ   120đ 
Thời gian 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1-3 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)  
TEM DECAL VỠ - HÌNH E-LIP
Giấy sử dụng: Đecal vỡ (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Kích thước  1.000 tem   2.000 tem   3.000 tem   5.000 tem   10.000 tem   20.000 tem   30.000 tem   50.000 tem 
0.8 x 1.3cm  200đ   150đ   120đ   100đ   80đ   70đ   65đ   55đ 
1 x 1.5cm  200đ   150đ   120đ   110đ   90đ   70đ   65đ   62đ 
1.2 x 1.8cm  300đ   200đ   180đ   120đ   100đ   85đ   75đ   70đ 
1 x 2cm  300đ   200đ   180đ   150đ   120đ   90đ   80đ   75đ 
1.5 x 2cm  450đ   300đ   250đ   220đ   200đ   150đ   120đ   100đ 
1.5 x 2.5cm  500đ   350đ   300đ   250đ   230đ   180đ   140đ   120đ 
1.5 x 3cm  550đ   400đ   350đ   300đ   280đ   210đ   160đ   130đ 
2 x 3.5cm  600đ   450đ   400đ   350đ   310đ   250đ   200d   160đ 
2 x 4cm 700đ  500đ   450đ   400đ   360đ   280đ   220đ   180đ 
Thời gian 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1-3 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
 Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)  

2. Báo giá in tem nhãn decal giấy

EM NHÃN ĐECAL GIẤY - HÌNH TRÒN
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  Ø 3 cm   Ø 3.5 cm   Ø 4 cm   Ø 5 cm   Ø 6 cm   Ø 7 cm   Ø 8 cm   Ø 11.7 cm
100 nhãn       142,000         142,000        142,000        166,000        218,000        241,000        312,000        487,000
200 nhãn       163,000         177,000        185,000        233,000        322,000        343,000        404,000        685,000
300 nhãn       182,000         216,000        227,000        299,000        373,000        404,000        466,000        875,000
400 nhãn       209,000         254,000        270,000        335,000        418,000        445,000        528,000     1,048,000
500 nhãn       236,000         293,000        312,000        364,000        452,000        487,000        590,000     1,222,000
600 nhãn       263,000         331,000        330,000        393,000        487,000        528,000        647,000     1,395,000
700 nhãn       290,000         337,000        349,000        416,000        521,000        569,000        704,000     1,562,000
800 nhãn       317,000         354,000        367,000        435,000        556,000        609,000        761,000     1,728,000
900 nhãn       326,000         371,000        386,000        454,000        590,000        647,000        818,000     1,895,000
1.000 nhãn       338,000         387,000        404,000        474,000        622,000        685,000        875,000     2,052,000
2.000 nhãn       439,000         506,000        528,000        661,000        933,000     1,048,000     1,395,000     3,452,000
3.000 nhãn       519,000         616,000        647,000        839,000     1,222,000     1,395,000     1,895,000     4,728,000
4.000 nhãn       597,000         720,000        761,000     1,005,000     1,506,000     1,728,000     2,365,000     5,961,000
5.000 nhãn       670,000         823,000        875,000     1,168,000     1,784,000     2,052,000     2,785,000     7,194,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1) 
EM NHÃN ĐECAL GIẤY - HÌNH ELIP
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  3x4cm   3x5cm   3x6cm   4x5cm   4x6cm   5x6cm   5x8cm   5x9cm 
100 nhãn       142,000         142,000        143,000        143,000        171,000        188,000        206,000        233,000
200 nhãn       165,000         182,000        209,000        206,000        241,000        277,000        312,000        335,000
300 nhãn       198,000         222,000        263,000        259,000        312,000        335,000        358,000        393,000
400 nhãn       231,000         263,000        317,000        312,000        343,000        373,000        404,000        435,000
500 nhãn       263,000         304,000        338,000        335,000        373,000        412,000        435,000        474,000
600 nhãn       296,000         326,000        362,000        358,000        404,000        435,000        466,000        513,000
700 nhãn       328,000         344,000        385,000        381,000        425,000        461,000        497,000        551,000
800 nhãn       333,000         362,000        409,000        404,000        445,000        487,000        528,000        590,000
900 nhãn       347,000         379,000        423,000        420,000        466,000        513,000        559,000        626,000
1.000 nhãn       362,000         397,000        439,000        435,000        487,000        538,000        590,000        661,000
2.000 nhãn       471,000         519,000        597,000        590,000        685,000        780,000        875,000     1,005,000
3.000 nhãn       566,000         634,000        744,000        733,000        875,000     1,005,000     1,135,000     1,330,000
4.000 nhãn       656,000         744,000        888,000        875,000     1,048,000     1,222,000     1,395,000     1,645,000
5.000 nhãn       744,000         853,000     1,022,000     1,005,000     1,222,000     1,437,000     1,645,000     1,954,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY - HÌNH VUÔNG
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  3x3cm   3.5x3.5cm   4x4cm   4.5x4.5cm   5x5cm   5.5x5.5cm   6x6cm   7x7cm 
100 nhãn       142,000         142,000        142,000        166,000        166,000        201,000        218,000        241,000
200 nhãn       143,000         177,000        185,000        233,000        233,000        302,000        322,000        343,000
300 nhãn       182,000         216,000        227,000        299,000        299,000        351,000        373,000        404,000
400 nhãn       209,000         254,000        270,000        335,000        335,000        395,000        418,000        445,000
500 nhãn       236,000         293,000        312,000        364,000        364,000        428,000        452,000        487,000
600 nhãn       263,000         331,000        330,000        393,000        393,000        457,000        487,000        528,000
700 nhãn       290,000         337,000        349,000        416,000        416,000        487,000        521,000        569,000
800 nhãn       317,000         354,000        367,000        435,000        435,000        516,000        556,000        609,000
900 nhãn       326,000         371,000        386,000        454,000        454,000        546,000        590,000        647,000
1.000 nhãn       338,000         387,000        404,000        474,000        474,000        575,000        622,000        685,000
2.000 nhãn       439,000         506,000        528,000        661,000        661,000        848,000        933,000     1,048,000
3.000 nhãn       519,000         616,000        647,000        839,000        839,000     1,098,000     1,222,000     1,395,000
4.000 nhãn       597,000         720,000        761,000     1,005,000     1,005,000     1,346,000     1,506,000     1,728,000
5.000 nhãn       670,000         823,000        875,000     1,168,000     1,168,000     1,586,000     1,784,000     2,052,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)  
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY - CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  3x4cm   3x4.5cm   3x5cm   3x5.5cm   3x6cm   3x6.5cm   3x7cm   4x5cm 
100 nhãn       142,000         142,000        142,000        143,000        143,000        143,000        143,000        143,000
200 nhãn       165,000         182,000        182,000        201,000        209,000        209,000        209,000        206,000
300 nhãn       198,000         222,000        222,000        251,000        263,000        263,000        263,000        259,000
400 nhãn       231,000         263,000        263,000        302,000        317,000        317,000        317,000        312,000
500 nhãn       263,000         304,000        304,000        330,000        338,000        338,000        338,000        335,000
600 nhãn       296,000         326,000        326,000        351,000        362,000        362,000        362,000        358,000
700 nhãn       328,000         344,000        344,000        373,000        385,000        385,000        385,000        381,000
800 nhãn       333,000         362,000        362,000        395,000        409,000        409,000        409,000        404,000
900 nhãn       347,000         379,000        379,000        413,000        423,000        423,000        423,000        420,000
1.000 nhãn       362,000         397,000        397,000        428,000        439,000        439,000        439,000        435,000
2.000 nhãn       471,000         519,000        519,000        575,000        597,000        597,000        597,000        590,000
3.000 nhãn       566,000         634,000        634,000        712,000        744,000        744,000        744,000        733,000
4.000 nhãn       656,000         744,000        744,000        848,000        888,000        888,000        888,000        875,000
5.000 nhãn       744,000         853,000        853,000        974,000     1,022,000     1,022,000     1,022,000     1,005,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY - CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  4x6cm   4x6.5cm   4x7cm   5x5.5cm   5x6cm   5x6.5cm   5x7cm   6x7cm 
100 nhãn       171,000         171,000        171,000        176,000        188,000        188,000        188,000        218,000
200 nhãn       241,000         241,000        241,000        251,000        277,000        277,000        277,000        322,000
300 nhãn       312,000         312,000        312,000        327,000        335,000        335,000        335,000        373,000
400 nhãn       343,000         343,000        343,000        351,000        373,000        373,000        373,000        418,000
500 nhãn       373,000         373,000        373,000        384,000        412,000        412,000        412,000        452,000
600 nhãn       404,000         404,000        404,000        413,000        435,000        435,000        435,000        487,000
700 nhãn       425,000         425,000        425,000        435,000        461,000        461,000        461,000        521,000
800 nhãn       445,000         445,000        445,000        457,000        487,000        487,000        487,000        556,000
900 nhãn       466,000         466,000        466,000        479,000        513,000        513,000        513,000        590,000
1.000 nhãn       487,000         487,000        487,000        501,000        538,000        538,000        538,000        622,000
2.000 nhãn       685,000         685,000        685,000        712,000        780,000        780,000        780,000        933,000
3.000 nhãn       875,000         875,000        875,000        912,000     1,005,000     1,005,000     1,005,000     1,222,000
4.000 nhãn    1,048,000      1,048,000     1,048,000     1,098,000     1,222,000     1,222,000     1,222,000     1,506,000
5.000 nhãn    1,222,000      1,222,000     1,222,000     1,284,000     1,437,000     1,437,000     1,437,000     1,784,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)  


3. Báo giá in tem nhãn decal giấy Kraft

EM NHÃN ĐECAL KRAFT (DA BÒ) - HÌNH TRÒN
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  Ø 2 cm   Ø 3.5 cm   Ø 4 cm   Ø 5 cm   Ø 6 cm   Ø 7 cm   Ø 8 cm   Ø 11,7 cm 
100 nhãn       142,000         143,000        143,000        168,000        220,000        244,000        316,000        500,000
200 nhãn       142,000         179,000        186,000        235,000        237,000        348,000        412,000        712,000
300 nhãn       143,000         218,000        230,000        303,000        380,000        412,000        478,000        915,000
400 nhãn       143,000         257,000        273,000        340,000        427,000        456,000        544,000     1,102,000
500 nhãn       144,000         296,000        316,000        370,000        463,000        500,000        610,000     1,288,000
600 nhãn       168,000         336,000        335,000        400,000        500,000        544,000        671,000     1,475,000
700 nhãn       180,000         342,000        354,000        424,000        537,000        588,000        732,000     1,655,000
800 nhãn       191,000         360,000        374,000        445,000        573,000        630,000        793,000     1,835,000
900 nhãn       202,000         377,000        393,000        466,000        610,000        671,000        854,000     2,015,000
1.000 nhãn       214,000         395,000        412,000        486,000        644,000        712,000        915,000     2,185,000
2.000 nhãn       327,000         520,000        544,000        686,000        977,000     1,102,000     1,475,000     3,718,000
3.000 nhãn       372,000         638,000        671,000        877,000     1,288,000     1,475,000     2,015,000     5,128,000
4.000 nhãn       419,000         749,000        793,000     1,055,000     1,595,000     1,835,000     2,525,000     6,494,000
5.000 nhãn       454,000         860,000        915,000     1,230,000     1,895,000     2,185,000     2,985,000     7,861,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Số 8 dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 0823.62.62.22 (ext 1)  
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY KRAFT (DA BÒ) - HÌNH ELIP
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  3x4cm   3x5cm   3x6cm   4x5cm   4x6cm   5x6cm   5x8cm   5x9cm 
100 nhãn       143,000         143,000        144,000        144,000        172,000        190,000        208,000        235,000

Lưu ý :
  -  Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí thiết kế.
  -  Miễn phí giao hàng trong phạm vi 10km đối với đơn hàng ≥ 500.000VNĐ,


CÔNG TY TNHH IN SỐ 8
Cơ sở 1: Số 8 ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Giờ làm việc: Sáng: 8h00 – 12h00 | Chiều: 13h30 – 18h00
Email: lienhe.inso8@gmail.com
HOTLINE: 0823.626.222      Đặt hàng: 0823.626.222 - 0975.102.390
Kinh doanh: 0823.62.62.22 / 0975.102.390 /

Gửi yêu cầu đặt hàng

  Giao hàng tận nơi
1
Bạn cần hỗ trợ?
Kinh doanh 0823.62.62.22
Kinh doanh 0975.102.390